Orientační ceník služeb

 Ceník platný od 01.01. 2018

celý den 8:00-17:00

Měsíční školné+stravné

5 dní v týdnu

6 400

4 dny v týdnu

5 800

3 dny v týdnu

4 400

2 dny v týdnu

3 000

1 den v týdnu

2 000

 ranní klub od 7:00 do 8:00 hrazen zvlášť............20.-Kč/hod

1 den v týdnu neurčený                      440,-Kč/den (bez stravného)

 

dopoledne/odpoledne 8:00-12:00/12:00-17:00

Měsíční školné+stravné

5 dní v týdnu

4 800

4 dny v týdnu

4 000

3 dny v týdnu

3 000

2 dny v týdnu

2 000

1 den v týdnu

1 500

 
 ranní klub od 7:00 do 8:00 hrazen zvlášť............20.-Kč/hod

1 den v týdnu neurčený                      280,-Kč/den ( bez stravného)

 

večerní 17:00-21:00

školné

stravné- snídaně, oběd / oběd, svačina

Měsíční školné+stravné

Celý měsíc

3 600

 200

3 800

       

14 dní v měsíci

2 400

 200

2 600

10 dní v měsíci

1 700

 200

1 900

 

Dny mimo paušál se účtují jednotlivě. Rodiče si tedy mohou přepočítat zvolené dny dle sazebníku.

( počet dní X 280,-Kč /dopoledne/    nebo počet dní X 440,-Kč /celý den /


Paušální platba (plný počet dní i hodin) zahrnuje:

  - pitný režim                                                                - pojištění    

  - výlety za kulturou sportem a poznáním                    - vstupy(divadlo, solná jeskyně)

  - hygienické potřeby                                                    - veškeré pomůcky a materiály

  - kroužky  ( dílničky, malý zahradník, angličtina hrou atd.)

                               

      Ceník hlídání dětí      Dopoledne 8.00 – 12.00 a odpoledne 15.00 – 17.00

           1 hodina            100,- Kč                    2 hodiny          180,- Kč

           3 hodiny           240,- Kč                   4 hodiny           290,- Kč

 

 

Platební podmínky platné od 1. 1. 2015

Při absenci dítěte budou dny nahrazovány, avšak výpočet měsíčního školného podléhá stanoveným podmínkám. Nenahrazují se dny, kdy dítě nenastoupilo do zařízení z jakýchkoli jiných důvodů než jsou zdravotní důvody.Omluvu dítěte prosím provádějte nejpozději daný den do 9:00 hodin.

Absence dítěte bude zaznamenána, zkontrolována dle omluvenky od lékaře a na další měsíc bude školné spočítáno běžným způsobem. Následně z něj bude odečtena 50% sleva z každého omluveného dne (z měsíce předchozího) na provozní režii. Vztahuje se pouze na celoměsíční docházku!

Příklad : absence dítěte za kalendářní měsíc bude 12 dní.

         12x250= 3000 z toho 50% činí 1.500,-                 Výpočet  5.000,-

                                                                                                      -1.500,- 

                                                                                        Školné     3.500,-

Absence při paušálech se řídí sazebníkem, kdy se počítá 250,- Kč na den při plné měsíční docházcea 160,- Kč na den při polodenní měsíční docházce.

Z těchto částek se počítá 50% sleva při propočtu školného.

Školné se v žádném případě nevrací!

Školné se nevrací, sleva neposkytuje a dny nenahrazují v případě poskytnutí jakékoli slevy při předchozí platbě školného v předchozím měsíci či při docházce dítěte v akčním období, ani z důvodu nemoci dítěte!

Školné je splatné ke každému 25. dni v měsíci na měsíc následující.Pokud nebude platba připsána včas, vyhrazujeme si právo dítě nepřijmout.

Stravné :

Oběd + snídaně + svačina…………………30,-

 

č.ú.: 115-500310267/0100 ( školné + stravné)

 

Kontakty

MINIŠKOLKA JÁJA
Andrea Dubská

Budovcova 18
Liberec 1, 46001

Mobil: +420 608 208 203

E-mail:
miniskolkajaja@gmail.com

objednavky@miniskolkajaja.cz

Web: www.miniskolkajaja.cz

Facebook

^