Provozní řád dětského centra

1.       Provozní doba dětského centra:

Po – Pá : 8:00- 16:00

2.       Věk dětí :

 Dětské centrum je určeno pro děti od 1 roku věku.

3.       Příjem dítěte :

 Při první návštěvě prosím vyplňte evidenční list dítěte a nahlašte potřebné údaje o Vašem dítěti. Dítě bude převzato oproti podpisu. Údaje dítěte budou uloženy v naší databázi . Informace budou chráněny před zneužitím v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Dítě zujte a převlékněte  dle uvážení a svršky uložte do skřínky.

4.       Předání dítěte:

Při vyzvednutí dítěte se doprovod prokáže dokladem totožnosti. Dítě bude předáno proti podpisu osoby, která dítě přivedla. V případě, že dítě bude vyzvedávat jiná osoba,je to nutné nahlásit již při přijmu dítěte. Doprovod nesmí být mladší 18-ti let věku.

V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby, bude o dítě postaráno do příchodu rodičů. Za každou započatou hodinu takovéto péče bude účtováno 150 kč. Rodiče budou vyrozuměni všemi dostupnými způsoby. Dále budeme informovat policii ČR.

5.       Důležité informace pro Vás :

Nepřijímáme děti s infekčními nemocemi nebo nachlazené.Toto opatření je v zájmu všech malých návštěvníků DS. Doufáme , že opatření pochopíte.

Za věci odložené mimo skřínku neručíme.

Dojdeli v DC ke znečištění svršků Vašeho dítěte, zapůjčíme Vám náhradní oblečení. Za zapůjčení požadujeme vratnou zálohu 100 kč, která bude vrácena při odevzdání vypraného zapůjčeného oblečení.

V případě jakéhokoli ohrožení evakuujeme děti mimo budovu . Nemusíte mít obavy,Vaše děti jsou u nás v bezpečí.

V době , kdy bude vaše dítě v DS,Vás žádáme aby jste se zdržovali v blízkosti města Liberec,může se stát , že vás dítě bude potřebovat.

V případě jakéhokoli zranění bude poskytnutao základní ošetření či poskytnutí první pomoci.

6.       Personál:

O Vaše děti se starají chůvy či pracovníci s potřebným pedagogickým a zdravotním vzděláním.

7.       Akce DC:

 Každý měsíc bude připravena nějaká akce pro děti.

8.       Pitný režim, hygiena dětí a úklid:

Pro vaše děti máme připravenou filtrovanou vodu (odvápněnou a zbavenou chloru).

Dětem jsou k dispozici papírové a vlhčené ubrousky.

V prostorách DS je prováděn každodenní úklid, který se dle potřeby opakuje i několikrát denně. Zajištěno je hygienické prostředí pro děti.

9.       Pojištění DS:

Za věci Vašeho dítěte,které budou uloženy v uzamčené skříňce, přebíráme plnou odpovědnost (pro případ krádeže).

Pro případ úrazu jsme pojištěni u Kooperativy.

10.   Poznámky:

 Přinesené jídlo a pití bude uloženo na místo tomu určené, nedávejte je dětem do herny. Za dítě, které není námi hlídáno zodpovídá jeho doprovod. Chůvy musejí věnovat plnou pozornost dětem, které tu jsou bez rodičů. Hračky slouží všem, dohlédněte prosím na své děti,aby mohly dělat radost co nejdéle.

Kontakty

MINIŠKOLKA JÁJA
Andrea Dubská

Budovcova 18
Liberec 1, 46001

Mobil: +420 608 208 203

E-mail:
miniskolkajaja@gmail.com

Web: www.miniskolkajaja.cz

DS Montík Liberec

Cidlinská 2/8, Liberec 46015

Email: montikliberec@gmail.com

Facebook

^